John Deere RMA

Category «ข่าวสาร»

รถไถ จอห์น เดียร์ ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ

[ JohnDeereTH ] CoverContent(DEC)__ระบขับเคลื่อน 4 ล้อ

รถแทรกเตอร์จอห์น เดียร์ นั้น ถูกออกแบบให้สามารถใช้งานในการเกษตรได้อย่างอเนกประสงค์ โดยการใช้งานระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ก็จะยิ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ในการยึดเกาะ ช่วยย่นระยะเวลาทำงานให้น้อยลง งานเสร็จไวขึ้นได้

เทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ ฉบับจอห์น เดียร์

เทคโนโลยีการเกษตรแม่นยำ ฉบับจอห์น เดียร์ ช่วยให้เกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่าย เพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตให้ไร่อ้อยของคุณ

6 ผลไม้ที่ปลูกได้ตลอดทั้งปี

ผลไม้ตลอดทั้งปี-01

ผลไม้ที่ปลูกได้ตลอดทั้งปีสำหรับประเทศไทยนั้นมีไม่น้อยเลย อาจด้วยเพราะพื้นที่และสภาพแวดล้อมสมบูรณ์อยู่แล้ว จึงทำให้การปลูกพื้นนั้นเป็นไปได้อย่างดีนั่นเอง

ทำความรู้จักประเภทของดินแต่ละชนิด

ประเภทของดิน แต่ละชนิด-01

ประเภทของดินแต่ละชนิดต่างก็มีที่มาจากต่างภูมิภาค แน่นอนว่าดินแต่ละประเภทย่อมให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันเสมอ เกษตรกรต้องศึกษาคุณสมบัติและแร่ธาตุที่มีอยู่ในดิน รวมถึงความเหมาะสมต่อการปลูกสำหรับพืชแต่ละชนิด

สวนทุเรียน ปลูกทุเรียนอย่างไรให้ได้ผลผลิตระยะยาว

ปลูกทุเรียนอย่างไรให้ได้ผลผลิตที่ดี ในไทยฤดูกาลของทุเรียนในภาคตะวันออก คือ เดือนเมษายนถึงมิถุนายน และภาคใต้คือเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม

เคล็ดไม่ลับการปลูกข้าวโพดหวาน

เคล็ดไม่ลับการปลูกข้าวโพดหวาน-01

วิธีการปลูกข้าวโพดหวาน และการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีที่สุด รถแทรกเตอร์ที่เหมาะแก่การเพาะปลูกหรือทำไร่ข้าวโพด

ตัวช่วยดีๆ เมื่อดินเป็นกรด

ประโยชน์ของถ่านกับขั้นตอนอย่างง่ายที่จะช่วยบำรุงดินเมื่อดินเป็นกรด การปรับสภาพดินให้เหมาะสม แก้ด้วยวิธีง่ายๆ ใช้ถ่านบำรุงดิน