John Deere RMA

ทำความรู้จัก John Deere แบรนด์ดังด้านการเกษตร

ทำความรู้จัก John Deere คืออะไร?

หลายคนคงคุ้นหูเป็นเวลาหลายทศวรรษกับชื่อแบรนด์ผู้นำของโลกในด้านเครื่องจักรกลการเกษตรอย่าง จอห์นเดียร์ (John Deere) สร้างนวัตกรรมมาตั้งแต่ปี 1837 กว่า ผู้ให้บริการแก่ลูกค้าชาวไทยมานาน จำหน่ายสินค้าหลากหลายตอบโจทย์ลูกค้าในทุกด้านทว่าอย่างที่ทราบกันดีว่าเป็นผู้จำหน่ายสินค้าที่หลากหลายนั้นมีอะไรบ้าง 

แทรกเตอร์เป็นเครื่องใช้ในฟาร์มที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแห่งแรกในต้นศตวรรษที่ 19 โดยเป็นเครื่องยนต์แบบพกพา – เครื่องจักรไอน้ำบนล้อที่สามารถใช้ขับเคลื่อนเครื่องจักรกลในฟาร์มโดยใช้สายพานแบบยืดหยุ่นได้ได้การออกแบบเครื่องจักรไอน้ำแบบ ‘กึ่งพกพา’ เครื่องแรกสำหรับใช้ในการเกษตร โดย Richard Trevithick เรียกว่า “เครื่องจักรยุ้งฉาง” 

ซึ่งในปีพ. ศ. 2355 ยังใช้ในการขับเคลื่อนเครื่องนวดข้าวโพด ที่จริงแล้วเครื่องชนิดนี้แบบพกพาอย่างแท้จริงถูกประดิษฐ์ขึ้นในปี พ.ศ. 2436 โดยวิลเลียมทักซ์ฟอร์ดแห่งบอสตันลินคอล์นเชียร์ ซึ่งเริ่มผลิตเครื่องยนต์ด้วยหม้อไอน้ำแบบหัวรถจักร ซึ่งพร้อมท่อควันแนวนอน มู่เล่ขนาดใหญ่ มีการติดตั้งอยู่ที่บริเวณเพลาและใช้เข็มขัดหนังที่มีน้ำหนักมากเพื่อถ่ายโอนไดรฟ์ไปยังอุปกรณ์ที่กำลังขับเคลื่อน 

ในช่วงทศวรรษที่ 1850 การสาธิตการใช้งานลากสายเคเบิลในการเพาะปลูกต่อสาธารณะเป็นครั้งแรกจอห์นฟาวเลอร์ได้ใช้เครื่องยนต์พกพาของ Clayton & Shuttleworth เพื่อขับเคลื่อนอุปกรณ์

ครึ่งแรกของทศวรรษ 1860 เป็นช่วงเวลาแห่งการทดลองที่ยิ่งใหญ่ แต่เมื่อถึงปลายทศวรรษรูปแบบมาตรฐานของเครื่องยนต์ฉุดลากได้พัฒนาไปเพื่อใช้ในการเกษตรสิ่งนี้จึงถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวาง รถแทรกเตอร์แรกเป็นไอน้ำขับเคลื่อนเครื่องยนต์ไถนา โดยใช้เป็นคู่โดยวางไว้ที่ด้านข้างของสนามเพื่อลากไถไปมาระหว่างกันโดยใช้สายไฟ โดยการพัฒนารถแทรกเตอร์ไอน้ำอย่างในบริเตนแมนน์และการ์เร็ตต์สำหรับการไถโดยตรง แต่ด้วยสภาพพื้นของดินที่เปียกชื้นของอังกฤษ ทำให้การออกแบบเหล่านี้ประหยัดน้อยกว่าทีม ซึ่งสภาพดินมีการใช้รถแทรกเตอร์ไอน้ำในการไถพรวนโดยตร ในสหรัฐอเมริกาอนให้มีเครื่องยนต์การเกษตรที่ขับเคลื่อนด้วยไอน้ำที่ยังคงใช้งานได้ดี ใช้งานได้ในศตวรรษที่ 20 จนกว่าจะมีเครื่องยนต์ที่เชื่อถือได้จะได้รับการพัฒนา

จากอดีตจนถึงปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกรไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตโดยสิ้นเชิง ซึ่งจากเดิมที่การใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่ตนเป็นเจ้าของอยู่นั้น เกษตรกรทํางานด้วยความลำบากและมีรายได้น้อย อีกทั้งยังถือได้ว่ามีคุณภาพชีวิตและมาตรฐานชีวิตต่ํา ซึ่งเป็นข่าวดีที่มีการนําเทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระเพิ่มจำนวนผลผลิตของวัตถุดิบและเป็นการร่นระยะเวลาเพื่อช่วยเกษตรกรในการทำนาหรือทำเกษตรกรรมต่างๆ จากที่เคยผลิตได้ในน้อยเพื่อใช้บริโภคในครอบครัวอย่างเดียว

หลังจากนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นคือไอเดียที่จะจําหน่ายหรือผลิตเพื่ออุตสาหกรรม ด้วยปัจจัยต่างๆที่หลากหลายหรือเครื่องทุ่นแรงหรือที่เรารู้จักกันที่เรียกกันอย่างง่ายๆว่าแทรกเตอร์เป็นปัจจัยใหม่ที่ช่วยให้เกษตรกรเพิ่มโอกาสในปัจจุบันเกษตรกรไทยในหลายพื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมในเชิงพาณิชย์จากเดิมที่เกษตรกรสามารถทํานาได้เพียงปีละครั้ง 

ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวให้สามารถมีโอกาศทํานาได้หลายครั้ง มีการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ของตนเองมากขึ้นจึงทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น จึงเพิ่มมาตรฐานและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย วันนี้เราการนําเครื่องจักรกลการเกษตรที่เหมาะสมทั้งทางด้านเทคโนโลยีและประสิทธิภาพมาใช้ในการทําเกษตรกรรมเป็นปัจจัยสําคัญในการช่วยทุ่นแรงหรือเพิ่มปริมาณในการผลิตผลผลิตต่างๆของเกษตรกร

การขยายกําลังการผลิต ลดต้นทุนการผลิต และลดระยะเวลาในการเพาะปลูก นอกจากนั้นแล้วยังจะเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและลดต้นทุน ซึ่งการนําเครื่องจักรกลการเกษตรที่เหมาะสมมาใช้ยังช่วยลดการใช้แรงงาน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตให้สูงขึ้น จึงเป็นมาทำความรู้จักกับจอห์นเดียร์กันมากขึ้นไปอีก ก่อนที่จะรู้ว่า เครื่องจักรกลการเกษตร มีอะไรบ้าง ก็ต้องรู้ก่อนว่า เครื่องจักรกลการเกษตร คืออะไร 

เครื่องจักรกลการเกษตร มีอะไรบ้าง?

เครื่องจักรกลการเกษตร ที่คนทั่วไปรู้จักกันดีคือเครื่องทุ่นแรงและสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำเกษตรให้มีความสามารถในการทำงานมากขึ้น แถมยังประหยัดเวลาค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานพร้อมทั้งยังเพิ่มผลผลิตที่ดีมากขึ้น เพราะเครื่องจักรกลการเกษตร เป็นตัวช่วยสร้างมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรและทำให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ซึ่งหากเราหาข้อมูลจากที่ต่างๆจะเห็นได้ว่าในบริษัทออกแบบใหม่มีหลากหลายของเครื่องให้คุณเลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสม และผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรม ก็มีเครื่องจักรที่เหมาะกับการใช้ในอุตสาหกรรมการเกษตร 

ยิ่งถ้าเราเป็นเกษตรกรรายใหญ่ที่มี ธุรกิจขนาดใหญ่ แล้วคงจะเป็นไม่ได้ที่จะปฏิเสธการเลือกใช้เครื่องจักรแทนการใช้เเรงงานคน เพื่อที่จะประหยัดงบประมาณและย่นระยะเวลาหรือในทางกลับกันสามารถกำหนดระยะเวลาของการผลิตได้อย่างแม่นยำ เครื่องจักรกลการเกษตรนั้นช่วยลดความยากลำบากในการทำงาน หรือลดการออกแรงให้น้อยลง ช่วยให้เกษตรกรทำงานได้นานขึ้น มีผลงานมากขึ้น และได้ผลิตผลสูงขึ้นด้วย ซึ่งเครื่องจักรกลการเกษตรก็มีหลายประเภทที่เราทุกคนต่างคุ้นเคยกันดีอย่างเช่น

 1. เครื่องจักรกลที่ใช้เตรียมดิน ได้แก่ ไถหัวหมู ควายเหล็ก รถแทรกเตอร์ ไถจาน รถไถเดินตามแบบ 2 ล้อ
 2. เครื่องจักรกลที่ใช้ในการปลูกพืช ได้แก่ เครื่องปลูกแบบล้อเอียง เครื่องกำจัดวัชพืชและถากหญ้า เครื่องหว่าน เครื่องสูบน้ำ เครื่องพ่นสารเคมี เครื่องปลูก
 3. เครื่องจักรกลที่ใช้ในการดูแลและอารักพืช
 4. เครื่องจักรกลที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวและการนวด
 5. เครื่องจักรกลที่ใช้ในการลดความชื้นเมล็ดพืช

ทว่า โรงงานผลิตเครื่องจักรทางการเกษตรหลายๆบริษัทนั้นมีมากมาย ที่มีเครื่องจักรไว้ใช้สำหรับเกษตรรายใหญ่และแม้แต่เกษตรรายเล็กก็ยังสามารถใช้งานได้ การซ่อมบำรุงเครื่องจักรเป็นงานที่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในการซ่อมบำรุงเพราะงานซ่อมบำรุง ซึ่งล้วนแล้วแต่จะช่วยยืดอายุการใช้งาน ความมั่นใจ และประสิทธิภาพในเครื่องจักรอีด้วย

การใช้เครื่องจักรกลการเกษตรจะทำให้เกิดประโยชน์ดังนี้

 1. เครื่องมือทุ่นแรงทำงานได้รวดเร็ว ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจ้างแรงงานคน
 2. เกษตรกรสามารถเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกได้มากขึ้น
 3. เครื่องทุ่นแรงช่วยให้เกษตรกรสามารถปฏิบัติงานตามขั้นตอนต่างๆ ของการเพาะปลูกได้อย่างประณีต
 4. ลดการสูญเสียผลิตผลในช่วงการเก็บเกี่ยวและนวด
 5. การลดความเหนื่อยยากลำบากของเกษตรกร ในการประกอบเกษตรกรรม
 6. ทุ่นเวลา การใช้เครื่องมือจะทำงานได้รวดเร็วและทุ่นเวลา
 7. ทำงานได้มากและรวดเร็ว จึงสามารถขยายกิจการของฟาร์มให้ใหญ่ขึ้นได้
 8. ลดค่าใช้จ่าย
 9. ใช้แทนอวัยวะของคน เช่นเครื่องพ่นยาแบบต่างๆ ระหัดวิดน้ำด้วยแรงลม เครื่องกระเทาะเมล็ด เป็นต้น

จากข้อมูลทั้งหมดที่เราสรุปถึงประโยชน์และนี้คือ 9 ข้อของเครื่องจักรกลการเกษตร ประโยชน์ของเครื่องจักรกลการเกษตรที่กล่าวมาข้างต้นจะสามารถใช้ได้อย่างดีก็ต่อเมื่อ การเลือกคำนึงถึงความเหมาะสมของเครื่องจักรกับธุรกิจว่ามีความเหมาะสมเพียงใด วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการทุ่นแรงตรงต่อความต้องการแค่ไหน การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร การเพิ่มคุณภาพ การแปรสภาพผลผลิตเกษตร และการสนับสนุนระบบการผลิตทางการเกษตรอุตสาหกรรม หรือนำมาทำอะไรเพียงเท่านี้ก็จะสามารถนำเครื่องจักรกลการเกษตร มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ 

เราจะรู้ว่าในประเทศไทยอุตสาหกรรมการเกษตรนั้นมีบทบาทที่สำคัญมาก ดังนั้นห้างร้านเกษตรกรหรือรวมไปถึงบริษัทใหญ่ๆ ควรคำนึงถึงเครื่องจักรกลการเกษตร ดีๆ สักเครื่อง เพื่อมาช่วยเพิ่มกำลังการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องจักรสมัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพมาช่วยในการทำงาน

John deere คืออะไร?

ทำความรู้จักแบรนด์ จอห์น เดียร์ John Deere

John Deere หรือ จอห์นเดียร์ เป็นบริษัทสัญชาติอเมริกัน โดยผลิตภัณฑ์ต่างๆของจอห์นเดียร์ครอบคลุมถึงรถแทรกเตอร์ เครื่องเก็บเกี่ยวต้นอ้อย อุปกรณ์ต่อพ่วง งานก่อสร้าง อุปกณ์การเกษตร อุปกรณ์สนามกอล์ฟ อุปกรณ์การบำรุงรักษาและเครื่องจักร ด้วยวิสัยทัศน์ที่ว่า จะดำเนินธุรกิจที่จำเป็นต่อชีวิต เราดำเนินธุรกิจเพื่อผู้คนที่ไว้วางใจในเรา และโลกที่ค้ำจุนเรา เราสร้างเครื่องจักรที่อาศัยความอัจฉริยะที่ทำให้ชีวิตพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็วจึงทำให้จอห์นเดียร์โฟกัสที่ ความยั่งยืน เพื่อที่จะรักษาการดำรงชีวิตของลูกค้าและชุมชนของเราทั่วโลกทางบริษัทจึงคิดโซลูชั่นต่าง เพื่อสำหรับคนรุ่นต่อๆ ไป

โดยการเปิดตัวโมเดลระบบปฏิบัติการ Smart Industrial เพื่อการทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น คล่องตัว และประสบความสำเร็จ โดยโมเดลนี้จะช่วยในด้านต่างๆ ดังนี้

 1. แก้ปัญหาด้านความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจใหม่สำหรับลูกค้า 
 2. เพื่อให้พวกเขาสามารถสร้างผลกำไรและบรรลุเป้าหมาย
 3. เพื่อช่วยด้านความยั่งยืนของพวกเขาได้ 
 4. การเปลี่ยนแปลงวงการเกษตรกรรมและการก่อสร้าง
 5. แนะนำเทคโนโลยีและบริการใหม่ๆ สู่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

เป้าหมายด้านความยั่งยืน

เพื่อเป็นผลอันดีแก่ลูกค้า พนักงาน ตัวแทนจำหน่าย ซัพพลายเออร์ ผู้ถือหุ้น และชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจ

ความปลอดภัยในการทำงานของจอห์นเดียร์

การมุ่งเน้นหลักในการลดความเสี่ยงในด้านต่างๆ

 • ทั้งในระบบการจัดการ 
 • ด้านสุขภาพ
 • ด้านอุบัติเหตุ

จอนห์นเดียร์กับความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์

 • ช่วยลดการปล่อยก๊าซ CO2 
 • เพิ่มการใช้วัสดุที่ยั่งยืน
 • เพิ่มส่วนประกอบที่สามารถรีไซเคิลได้ หมุนเวียนใหม่ได้ และนำกลับมาใช้ใหม่ได้

การใช้พลังงานอย่างยั่งยืนของจอห์เดียร์

 • ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 15% 
 • หมุนเวียนพลังงานไฟฟ้า 50% 

จอห์เดียวกับการใช้ทรัพยากร

 • ใช้การจัดการน้ำ (BMP) ไปใช้ในสถานที่ขาดแคลนน้ำอย่างเต็มรูปแบบ

John Deere เพิ่มการรีไซเคิล

 • รีไซเคิลวัสดุเหลือทิ้ง 85% โดยประมาน

เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมจอห์นเดียร์เราดำเนินงานด้วยแนวทางของโมเดลการดำเนินงานที่ปรับปรุงใหม่และวางเป้าหมายที่สูงขึ้น เพื่อเสริมความมุ่งมั่นให้กับพนักงานโดยมีปัจจัยในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

John Deere ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

สังคมของจอห์เดียร์

มีทีมที่หลากหลายนำมาซผลิตไอเดียที่ดียิ่งขึ้นและนำมาซึ่งการตัดสินใจที่ดีขึ้น ช่วยให้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมใหม่และบรรลุเป้าหมายใหม่ที่สูงขึ้น

การกำกับดูแลธุรกิจแบบจอห์นเดียร์

ใส่ใจเรื่องคุณธรรม คุณภาพ ความมุ่งมั่น และนวัตกรรม ในการดำเนินงานสำหรับพนักงาน ผู้ถือหุ้น และซัพพลายเออร์ของเรา

นวัตกรรมและเทคโนโลยี

มุ่งเน้นด้านเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะที่มีความแม่นยำเพื่อช่วยให้ได้ผลผลิตมากขึ้นในเวลาที่น้อยลง อย่างการขนย้ายดิน สร้างโครงสร้างพื้นฐาน หรือปูพื้นถนนจอห์นเดียร์เปลี่ยนเครื่องจักรให้เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ง่าย 

เทคโนโลยีการก่อสร้างที่มีความแม่นยำของจอห์เดียร์

ด้วยเทคโนโลยีความแม่นยำสูงสามารถปรับระดับความเหมาะสมใหักับเครื่องจักร เพิ่มเวลาเครื่องทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการขนย้ายดิน สร้างโครงสร้างพื้นฐาน หรือปูพื้นถนน

เทคโนโลยีการป่าไม้ที่มีความแม่นยำของจอห์นเดียร์ 

ตั้งแต่การตรวจติดตามเครื่องจักรไปจนถึงการวิเคราะห์ปัญหา ไปจนถึงคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีที่เชี่ยวชาญ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเวลาเครื่องทำงาน และลดรายจ่ายอีกด้วย

ส่งเสริมนวัตกรรม

ไม่ว่าจะเป็นมุ่งเน้นการออกแบบ เพื่อยกระดับชีวิต และสร้างความยั่งยืนให้กับโลกของเราเพื่อคนรุ่นต่อไป

ผลิตภัณฑ์เครื่องจักรและอุปกรณ์

รถแทรกเตอร์

ด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของรถแทรกเตอร์จอห์น เดียร์ สร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้าเสมอมา ไม่ว่าจะมีวิธีการปลูกแบบใดหรือที่ดินขนาดเท่าใดก็ตาม ก็ยังคงเลือกจอห์น เดียร์เสมอมา ด้วยรุ่นรถที่มีตั้งแต่กำลังเครื่องยนต์ขนาด 36 ถึง 210 แรงม้า มีระบบเกียร์หลากหลายเพื่อให้คุณเลือกให้เหมาะกับความต้องการในการใช้งานที่หลากหลาย ดังนี้

 • รถแทรกเตอร์ซีรีส์ 3E
 • รถแทรกเตอร์ซีรีส์ 5D
 • รถแทรกเตอร์ซีรีส์ 5E
 • รถแทรกเตอร์ซีรีส์ 6B

การตัดอ้อย

 • รถตัดอ้อย รถเก็บเกี่ยวอ้อย CH570

อุปกรณ์ต่อพ่วง

รายการอุปกรณ์ต่อพ่วง

 • ผานบุกเบิก 
 • จอบหมุนพรวนดิน
 • เครื่องปลูกอ้อย
 • ใบมีดดันดิน
 • ผานพรวน

นอกจากงานด้านการเกษตร จอห์นเดียร์ยังครอบคลุมถึงงานด้านอื่น เช่น

งานก่อสร้าง

 • รถตักหน้าขุดหลัง
 • รถดันดิน
 • รถเกลี่ยดิน
 • รถบรรทุกขุดเจาะ

 

สนามกอล์ฟและกีฬา

 • รุ่น E-Cut™ ไฮบริด
 • รถตัดกรีนแบบนั่งขับ
 • รถตัดแฟร์เวย์

 

ระบบขับเคลื่อนของเครื่องยนต์

ระบบขับเคลื่อนของเครื่องยนต์

มีบริการที่ครบวงจรด้านสินเชื่อ

สินเชื่อรถใหม่

บริการสินเชื่อเครื่องจักรกลเกษตรของ จอห์น เดียร์ ด้วยเงื่อนไขการเช่าซื้อและรูปแบบการชำระที่หลากหลาย เพื่อความสะดวกให้กับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการเก็บเกี่ยวพืชไร่ พืชสวน ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง หรือรายได้ประจำ เพื่อให้คุณเป็นเจ้าของสินค้าของจอห์น เดียร์ ได้ง่ายขึ้น

สินเชื่อรถเก่า

บริษัท จอห์น เดียร์ ลีสซิ่ง ให้บริการสินเชื่อสินค้ามือสองเฉพาะที่มีอยู่ในรายการสินค้ามือสองของบริษัทฯ และซื้อผ่านผู้จัดจำหน่าย จอห์น เดียร์ หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

ด้านหลังการขาย

มีผู้เชี่ยวชาญที่คอยดูแลลูกค้าหลังการขายพร้อมทั้งเครื่องมือที่ทันสมัยเมื่อลูกค้าเกิดปัญหาหรือต้องการคำแนะนำสามารถที่จะติดต่อกับตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ต่างๆได้ 

ด้านอะไหล่

ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าสินค้าของจอห์นเดียร์มีคุณภาพมาตรฐานโดยใช้อะไหล่แท้ ที่ได้รับการออกแบบโดยเฉพาะให้ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ของรถแทรกเตอร์อย่างจอห์นเดียร์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนั้นอะไหล่ต่างๆของจอห์นเดียร์ยังสามารถหาซื้อได้ง่ายตามผู้จัดจำหน่ายหรือตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศในราคาที่น่าคบหา

ประสบการณ์โกลด์คีย์ (Gold Key)

โปรแกรมโกลด์คีย์จะให้ลูกค้าใหม่ของจอห์น เพื่อสัมผัสประสบการณ์ในการผลิตเครื่องจักรด้วยตัวเอง ซึ่งลูกค้าจะได้รับการนำชมเบื้องหลังการทำงานแบบส่วนตัวและเพลิดเพลินไปกับอาหารกลางวันฟรี

จอห์น เดียร์สำหรับเด็ก

จอห์นเดียร์ใส่ใจกับการพัฒนาทักษะของเด็กๆ โดยมี วิดีโอ นิทาน และกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความบันเทิง เด็กเหล่านี้ส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลง พัฒนา เพิ่มคุณค่า และการเรียนรู้ 

อีกทั้งสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งของจอห์นเดียร์ก็คือเขาจะเปิดพื้นที่และบริเวณของบริษัทให้กับลูกค้าหรือผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้เหมือนกับว่าเป็นการมาเป็นส่วนหนึ่งกับจอห์นเดียร์ โดยสถานที่ที่น่าสนใจของจอห์นเดียร์ที่สามารถไปได้จะตั้งอยู่ในใจกลางมิดเวสต์ เพื่อที่ผู้ชมจะสามารถสัมผัสกับประสบการณ์จากบ้านของจอห์นเดียร์ ผู้ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง ภายในนั้นจะมีข้อมูลที่สำคัญและน่าสนใจมากมายให้กับลูกค้าหรือผู้ที่สนใจรวมไปถึงเด็กๆได้สามารถอ่านหรือเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของรถแทรกเตอร์แล้วก็ผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงนวัตกรรมของจอห์นเดียร์ทั้งหมดที่หอแสดงสินค้า และจอห์นเดียร์ก็ยังมีร้านค้าในแบบออนไลน์ด้วยที่ผู้คนสามารถซื้อเสื้อผ้าหมวกอุปกรณ์ของจอห์นเดียร์ ได้อีกด้วย 

อ้างอิง : www.deere.co.th, ttmdthailand.com, hmong.in.th