John Deere RMA

เทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ ฉบับจอห์น เดียร์

เทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตให้ไร่อ้อยของคุณ

ในยุคนี้ เทคโนโลยีเกษตรแม่นยำสูง (Precision Agriculture) ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเกษตรกร เพราะเป็นการนำเอาเทคโนโลยีและการจัดการข้อมูล มาใช้ในงานเกษตรกรรมเพาะปลูก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ในขณะเดียวกันก็ช่วยเพิ่มผลผลิต ทั้งในแง่ของปริมาณและคุณภาพ

สำหรับแนวคิดเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ เริ่มต้นจากประเทศในแถบยุโรปและอเมริกา เนื่องจากปัญหาการทำเกษตรขนาดใหญ่ ที่มักจะเผชิญกับความแปรปรวนของสภาพพื้นที่ ทั้งจากสภาพดิน ความชื้น รวมไปถึงสภาพภูมิประเทศ ทำให้พืชผลเจริญเติบโตแตกต่างกัน นำมาสู่การศึกษาเพื่อจัดการลดความแปรปรวน ซึ่งได้มาจากการเก็บข้อมูลในแปลงเพาะปลูก ผสานกับใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร และเทคโนโลยีอื่น ๆ มาสนับสนุน ได้แก่ เทคโนโลยีดาวเทียม เซนเซอร์ ฯลฯ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด แต่ส่งกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

สำหรับเทคโนโลยีการเกษตรแม่นยำ เฉพาะ “จอห์น เดียร์” ถูกออกแบบมาไว้ในรถแทรกเตอร์ทรงพลัง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตให้ไร่อ้อยของคุณได้อย่างยอดเยี่ยม และแม่นยำ ตั้งแต่เริ่มต้นจนเก็บเกี่ยว

AutoTrac™ เทคโนโลยีระบบนำร่องอัตโนมัติ

เทคโนโลยีระบบนำร่องอัตโนมัติ AutoTrac™ เป็นระบบการควบคุมทิศทางโดยไม่ต้องอาศัยผู้ควบคุม จะทำหน้าที่ควบคุมทิศทางเครื่องจักรในแปลงปลูกโดยอัตโนมัติ ในระหว่างการเก็บเกี่ยว ระบบนี้สามารถช่วยให้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้สูงสุด ลดภาระของผู้ควบคุม ลดความเสียหายต่อตออ้อย และป้องกันการข้ามแถวของเครื่องจักร ในแปลงที่ปลูกอ้อยหนาแน่น มีประโยชน์ในการควบคุมรถตัดอ้อย ให้อยู่ตรงกลางแถว ในการทำงานตอนกลางคืน และในการเปิดหัวแปลงเพาะปลูก

John Deere RMA - เทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ

เทคโนโลยี AutoTrac™ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการทำการเกษตรสมัยใหม่ได้ในทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่ก่อนการเตรียมดิน การเตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษาพืช การเก็บเกี่ยว ตลอดจนการเก็บฐานข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์การผลิตการเกษตร ทำให้เกิดความเม่นยำมากยิ่งขึ้น เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้สูงขึ้น เพิ่มรายได้ และลดต้นทุน สมกับที่ จอห์น เดียร์ เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการเกษตรระดับโลกอย่างแท้จริง

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากเทคโนโลยีระบบนำร่องอัตโนมัติ AutoTrac™

 • ประสิทธิภาพสูง ทำให้ได้ผลผลิตสูง
 • เพิ่มประสิทธิภาพของคนขับ ลดความเมื่อยล้า
 • ลดการทำงานซ้ำรอยเดิม หรือข้ามจุดที่ยังไม่ทำ
 • ลดปัจจัยการผลิตเฉลี่ย 10 % ประหยัดค่าใช้จ่ายทั้งปุ๋ย และน้ำยาปราบศัตรูพืช
 • สามารถทำงานกลางคืน หรือมีทัศนวิสัยต่ำ

เทคโนโลยี AutoTrac™ ใช้กับรถแทรกเตอร์

 • จอห์น เดียร์ รุ่น 6B
 • จอห์น เดียร์ รุ่น 6M
 • จอห์น เดียร์ รุ่น 5090E
 • จอห์น เดียร์ รุ่น 8R
 • จอห์น เดียร์ รุ่น 9R
John Deere RMA - เทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ - 04
iGrade™ เทคโนโลยีการปรับระดับหน้าดินได้อย่างแม่นยำ

iGrade™ เทคโนโลยีการปรับระดับหน้าดินได้อย่างแม่นยำ ทำให้ได้พื้นที่สม่ำเสมอ ดินมีความชื้นเท่ากันทั้งแปลง เหมาะสำหรับใช้ในการปรับพื้นที่ได้อย่างมีความแม่นยำสูง ด้วยสัญญาณที่ครอบคลุมไกลกว่า ซึ่งนอกเหนือจากประโยชน์ในการปรับระดับที่ดินแล้ว เทคโนโลยีนี้ยังสามารถใช้สำหรับออกแบบโครงสร้างพื้นฐานของการระบายน้ำบนพื้นผิวได้อีกด้วย

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับเทคโนโลยีการปรับระดับหน้าดินได้อย่างแม่นยำ iGrade™

 • ทำให้ได้พื้นที่สม่ำเสมอ ดินมีความชื้นเท่ากันทั้งแปลง
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในแปลง ลดการสูญเสียธาตุอาหารในดิน
 • มีความแม่นยำสูง ในสภาพพื้นที่ที่ไม่สม่ำเสมอและทัศนวิสัยต่ำ (ฝุ่น หมอก ควัน)
 • มีช่วงสัญญาณที่กว้างกว่าระบบเลเซอร์
 • สามารถใช้กับเครื่องจักรหลายคันพร้อมกัน
 • ให้ความแม่นยำสูงในแนวดิ่ง +/- 5 ซม.
 • ช่วยลดความเมื่อยล้าของผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากสามารถควบคุมการทำงานได้โดยอัตโนมัติ
 • ช่วยให้พืชงอกงามสม่ำเสมอ เติบโตได้ดี และมีผลผลิตมากขึ้น

เทคโนโลยี iGrade™ ใช้กับรถแทรกเตอร์

 • จอห์น เดียร์ รุ่น 8R
 • จอห์น เดียร์ รุ่น 9R

อ้างอิง : www.deere.com, www.nectec.or.th