John Deere RMA

เกร็ดความรู้การทำนา กับจอห์นเดียร์

เกร็ดความรู้การทำนา กับจอห์น เดียร์

ข้าว คือ พืชที่มีความสำคัญต่อความเป็นอยู่และการดำรงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นในด้านการประกอบอาหารเพื่อการบริโภคเป็นอาหารหลักและเป็นแหล่งโภชนาการในการดำเนินชีวิต ในด้านเศรษฐกิจที่มีการส่งออกหรือการทำอุตสาหกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับการอุปโภคและบริโภคต่างๆ  จึงส่งผลให้การเพาะปลูกข้าวหรือการทำนามีการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาอย่างยาวนาน สำหรับการทำนาในประเทศไทย มีวิธีการเพาะปลูกที่หลากหลายขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศของแต่ละพื้นที่ โดยปัจจัยสำคัญในการปลูกข้าวนั่นก็คือฤดูกาลที่หมุนเวียนตลอดปี ทำให้การเพาะปลูกตามธรรมชาติของข้าวมักเพาะปลูกในช่วงฤดูฝน

ซึ่งปัจจุบันนั้นการทำนาได้วิวัฒนาการตามยุคสมัย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ ที่ต่างก็กลายเป็นหนึ่งในปัจจัยในการดำรงชีวิต การทำนาเปรียบได้กับการทำงานหนักจนบางครั้งอาจส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาว ต่อมาได้มีการคิดค้นรถแทรกเตอร์ขึ้นมา เพื่อช่วยผ่อนแรงในการทำงาน ประหยัดเวลามากขึ้น ประหยัดค่าแรงงาน และยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆ ทำให้ปัจจุบันเราได้เห็นแทรกเตอร์หลากหลายรูปแบบทำงานท่ามกลางพื้นที่กว้าง เช่นเดียวกับ ‘จอนห์น เดียร์’ แทรกเตอร์อเนกประสงค์ ที่ออกแบบมาเพื่อตอบรับทุกลักษณะการใช้งาน ทำให้การทำนาหรือเกษตรกรรมอื่นๆ กลายเป็นเรื่องง่ายที่ใครก็สามารถทำนา กับจอห์น เดียร์ไดั

เกร็ดความรู้การทำนากับจอห์น เดียร์

โดยทั่วไปแล้วการทำนา กับจอห์น เดียร์จะแบ่งเป็น 2 รูปแบบ ตามฤดูกาลในประเทศไทย เนื่องจากการทำนายังต้องอาศัยน้ำเป็นตัวแปรหลัก ฉะนั้นชาวนาส่วนใหญ่มักจะทำนาในช่วงฤดูฝน ตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนตุลาคมโดยประมาณ ทำให้ช่วยระยะเวลานั้นประเทศไทยเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของประเทศไทยอย่างแท้จริง ซึ่งการทำนา กับจอห์น เดียร์ 2 รูปแบบดังกล่าวนั้น มีดังนี้

 • นาปี  หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าข้าวนาน้ำฝน คือการทำนาในฤดูกาลปกติ มักปลูกในเขตพื้นที่ภาคอีสานเพราะอาศัยแหล่งน้ำในการเพาะปลูกจากน้ำฝน โดยข้าวที่ต้องปลูกในการทำนาปีคือข้าวไวต่อช่วงแสง
 • นาปรัง คือการทำนานอกฤดูกาล มักปลูกในเขตพื้นที่ภาคกลางเพราะอาศัยแหล่งน้ำในการเพาะปลูกจากน้ำในคลองชลประทาน ทำให้สามารถทำการเพาะปลูกได้ตลอดปีหากพื้นที่ดังกล่าวมีแหล่งน้ำที่เพียงพอ แต่ไม่ควรปลูกติดต่อกันตลอดทั้งปีเป็นเวลานาน ควรปลูกพืชหมุนเวียนชนิดอื่นบ้างในบางฤดูเพื่อเป็นการรักษาสภาพพื้นดินให้คงความอุดมสมบูรณ์

แทรกเตอร์จอห์น เดียร์ สามารถใช้งานได้หลากหลายและยังช่วยทุ่นแรงของเกษตรกรยุคใหม่ ก้าวข้ามขีดจำกัดจากการใช้สัตว์ในการทำนา ทั้งในด้านกำลังและความทนทาน ความสามารถในการทำงานที่หลากหลาย รวมถึงความสะดวกรวดเร็วในการเคลื่อนที่ เพื่อตอบสนองการใช้งานในภาคเกษตรกรรม ทั้งยังจัดได้ว่าเป็นเครื่องมืออย่างดีที่จะช่วยเพิ่มความก้าวหน้าและประสิทธิภาพในการทำนาและเกษตรกรรมต่างๆ เพราะจะช่วยเพิ่มระยะเวลาที่กระชับ รวดเร็ว ทำให้สามารถเก็บเกี่ยวการทำเกษตรกรรมได้ผลผลิตในระยะเวลาที่พอเหมาะ ส่งผลให้เกษตรกรรมมีความก้าวหน้าและเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

ทำนาบ้านๆ ตามประสาจอห์น เดียร์

จอห์น เดียร์ ขอสนับสนุนความรู้เกี่ยวกับการทำนา กับจอห์น เดียร์แบบบ้านๆ  ซึ่งการปลูกข้าวและการดูแลรักษาต้นข้าวในนา ตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกไปจนถึงเก็บเกี่ยวในแต่ละพื้นที่ก็จะมีความแตกต่างกันไปตามสภาพของภูมิประเทศและสังคมของพื้นที่นั้นๆ ในแหล่งที่ต้องอาศัยน้ำจากฝนเพียงอย่างเดียวก็ต้องกะระยะเวลาการปลูกข้าวให้เหมาะสมกับช่วงที่มีฝนตกสม่ำเสมอ สามารถแบ่งขั้นตอนการทำนาแบบบ้านๆ ตามปนะสาจอห์น เดียร์ ได้ทั้งหมด 4 ประเภท

 • การเตรียมดิน คือ ขั้นตอนการดินให้พร้อมกับการปลูกกล้าที่กำลังจะมาถึง การเตรียมดินก่อนปลูกข้าวเพื่อให้เหมาะสมกับการงอกและการเจริญเติบโต เป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน นอกจากนี้ยังทำให้ธาตุอาหารพืชที่สะสมไว้ในดินชั้นล่างกลับขึ้นมาอยู่ในส่วนบนของผิวดิน ในขั้นตอนนี้รถแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงจากจอห์น เดียร์ สามารถช่วยแบ่งเบาการใช้แรงงานคนได้อย่างสบาย เนื่องจากพื้นที่ที่ใช้ทำนาค่อนข้างกว้าง มีลักษณะดินที่ลึกและเหนียวทำให้ยากต่อการเข้าถึงด้วยเท้าเปล่า
  • จำนวนไร่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ไร่ เหมาะสำหรับรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก การทำงานคล่องตัว ซอกแซกตามพื้นที่แคบได้อย่างสบายตัว ไม่ต้องการแรงม้าสูงมากนัก แต่ขณะเดียวกันก็สามารถต่อกับอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อช่วยทุนแรง
   • รถแทรกเตอร์ขนาดเล็กซีรีส์ 3E แทรกเตอร์ตัวจิ๋วเหมาะการทำนาไร่ขนาดเล็ก จุดเด่นของแทรกเตอร์รุ่นนี้ คือ ทรงพลัง และสามารถต่อกับอุปกรณ์ต่อพ่วงได้ ด้วยการทำงานของเครื่องยนต์อย่างคงที่ ทำให้แทรกความทนทานและใช้งานอย่างยาวนานมากยิ่งขึ้น
   • รถแทรกเตอร์อเนกประสงค์ซีรีส์ 5D ขับเคลื่อนการทำงานแบบ 4 ล้อ ประหยัดน้ำมัน ควบคุมการทำงานย่างมีประสิทธิภาพด้วยวาล์วควบคุมไฮดรอลิก ที่จะทำให้การทำงานของคุณราบลื่นและปลอดภัยไปพร้อมๆ กัน
   • รถแทรกเตอร์อเนกประสงค์ซีรีส์ 5E แทรกเตอร์ขนาดเล็กที่อึด ทึก ทน ทุกสภาพอากาศ ด้วยกำลังภายใน 90 แรงม้าและระบบเครื่องยนต์ 4 สูบ ทำให้ประหยัดเชื้อเพลิงและมีสมรรถนะในการทำงาน โดยไม่ก่อให้เกิดผลเสียของผลผลิต
  • จำนวนไร่มากกว่า 5 ไร่ สำหรับพื้นที่การเกษตรกรรมที่กว้างเป็นพิเศษและต้องการการทำงานอย่างกว้างขวาง ลักษณะพื้นนาแบบนี้เหมาะกับซีรี่ส์พี่ใหญ่จากจอนห์น เดียร์ ที่สามารถเข้ามาแบ่งเบาการทำงานให้งานเสร็จเร็วมากยิ่งขึ้น
   • รถแทรกเตอร์อเนกประสงค์ซีรีส์ 6B แทรกเตอร์ที่เหมาะสำหรับงานในพื้นที่กว้าง และสามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ต่อพ่วงขนาดใหญ่ พลังเหลือล้นพร้อมสำหรับการลากจูงสิ่งของที่มีน้ำหนักมากได้อย่างสบาย
   • รถแทรกเตอร์อเนกประสงค์ซีรีส์ 6M  แทรกเตอร์ขนาดกลางที่เหมาะแก่งานในไร่ขนาดใหญ่ มีรูปลักษณ์ที่โดดเด่นและห้องโดยสารปรับอากาศที่ทันสมัย ไม่ว่าจะทำงานกลางแดดร้อนแค่ไหนก็ทนได้ อุปกรณ์คันบังคับและชุดควบคุมต่างๆ ถูกจัดวางให้ใช้งานได้ง่าย

ซึ่งการไถกลบหน้าดินนั้น จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อเป็นตัวช่วยใรการทุ่นแรง เนื่องจากการเตรียมดิน คือ การพลิกหน้าหน้าหรือสลับหน้าดินที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาไว้ด้านบน เพื่อเป็นการย่อยดินให้มีขนาดเล็กลง มีความร่วนซุยมากขึ้น และเป็นการคลุกเคล้าฟางรวมถึงวัชพืชที่เกิดขึ้นใหม่ลงไปในดินเพื่อให้เหมาะแก่การเจริญเติบโตของข้าว ทั้งยังเป็นการปรับระดับหน้าดินให้มีความสม่ำเสมอ

 • จอห์น เดียร์ พานบุกเบิก ผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอนสูงที่มีความแข็งแรงและทนความเค้นแรงดึงสูง ทำหน้าที่ตัดดินในแนวดิ่ง แนวนอนและพลิกหน้าดิน สามารถใช้ในการไถดินที่มีหิน รากไม้ ตอไม้ หรือแม้แต่ในดินที่แห้งและแข็งได้ดี
 • จอห์น เดียร์ จอบหมุนพรวนดิน เครื่องจอบหมุนพรวนดินเพื่องานเปียกและแห้งช่วยให้เกษตรกรไถโคลนและปรับหน้าดินให้เรียบได้อย่างมีคุณภาพในครั้งเดียว จึงช่วยประหยัดเชื้อเพลิงและให้ผลผลิตสูงขึ้นเมื่อเทียบกับล้อไถเหล็ก
 • จอห์น เดียร์ พานพรวน มักใช้ไถเป็นลำดับที่สองเพื่อย่อยดินที่มีลักษณะก้อนโตให้ดินมีลักษณะเป็นก้อนเล็กลงก่อนการเพาะปลูก หลังจากการไถบุกเบิกในครั้งแรก
 • การปลูกกล้า ปัจจุบันการปลูกข้าวมีอยู่หลากหลายวิธี ขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคน และสภาพดิน ฟ้า อากาศของแต่ละพื้นที่นั้นด้วย เพราะสุดท้ายแล้วต่างก็ให้ผลผลิตที่งอกงามไม่ต่างกัน
  • หยอดเมล็ดข้าว ต้องเตรียมขุดดินให้เป็นหลุมเสียก่อน หลังจากนั้นค่อยหยอดเมล็ดข้าวลงไป และกลบกลบปากหลุม เหมาะสำหรับการปลูกข้าวไร่ตามเชิงเขาหรือในแถบพื้นที่สูง
  •  การทำนาหว่าน เหมาะสำหรับการปลูกข้าวในพื้นที่ควบคุมน้ำได้ลำบาก มีเวลาเตรียมดินน้อย หรือคราดกลบเมล็ดข้าวหลังจากหว่าน เมล็ดข้าวจะเริ่มงอกจากการอาศัยความชื้นในดิน
  • การทำนาดำ เป็นการปลูกข้าวโดยทำการปลูกกล้าให้โตสักระยะหนึ่งก่อน แล้วค่อยทำการย้ายเข้ามาปลูกในดินที่เตรียมไว้ภายหลัง ทำให้สามารถควบคุมระยะความห่างของกล้าแต่ละกอได้อย่างเป็นระเบียบ และให้มีโอกาสการเกิดโรคน้อยกว่า 
 • การเก็บเกี่ยว หลังจากที่ข้าวมีการออกดอกหรือออกรวงประมาณ 20 วัน การเร่งระบายน้ำออกจะช่วยให้ข้าวสุกพร้อมๆ กันและทำให้เมล็ดมีความชื้นไม่สูงจนเกินไป โดยระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเก็บเกี่ยวให้สังเกตุที่ปลายรวงจะมีสีเหลืองกลางรวงเป็นสีตองอ่อน ซึ่งการเก็บเกี่ยวในระยะนี้ทำให้จะได้เมล็ดข้าวที่มีความแข็งแรงและมีน้ำหนัก และการตากข้าวให้ได้คุณภาพสูงมีวิธีการและขั้นตอนดังนี้
  • ควรตากบนลานปูนหรือลานผ้าใบ
  • ความหนาของข้าวที่จากไม่ควรเกิน 5 ซ.ม.
  • ในการกลับข้าวต้องมีการพลิกกลับถึงก้นกองทุกครั้ง และควรมีการกลับด้านบ่อยๆ
  • ระยะเวลาในการตาก ถ้าหากว่ามีแดดจัดๆ ประมาณ 2 – 3 วัน ก็เพียงพอแล้ว
  • วิธีการทดสอบข้าวว่าได้ที่แล้วหรือไม่ ให้ลองใช้ฟันกัดข้าวดูถ้ากัดแล้วมีเสียงดังป๊อกและเมล็ดข้าวมีการกระเด็นแสดงว่าแห้งสนิทแล้วให้ทำการเก็บรวบรวมใส่ในกระสอบปุ๋ย แต่ถ้ากัดแล้วยังหนืดอยู่ก็ให้ทำการตากต่อไป
  • หากมีข้าวเปลือกที่ยังไม่ได้ตากหรือตากไม่ทันให้นำข้าวเปลือกที่ได้มากองในที่ร่มและควรเป็นในที่ยกพื้นสูงเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้ตลอด โดยจะยืดอายุต่อได้อีกประมาณ 10 – 15 วัน
 • การไถกลบตอซัง เมื่อสิ้นสิ้นฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการเตรียมพื้นที่เพาะปลูกโดยการไถกลบตอซังข้าวหรือพืชไร่ที่มีอยู่ในไร่นา เพื่อให้เกิดกระบวนการย่อยสลายในดินซึ่งจะกลายเป็นแหล่งของอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารพืช สำหรับการเพาะปลูกในครั้งถัดไป ซึ่งเป็นงานที่ต้องทำกลางแจ้ง จึงจำเป็นจะต้องพึ่งนวัตกรรมที่สามารถลดความเหนื่อยยากและประหยัดเวลามากขึ้น

จอห์น เดียร์ จึงขอแนะนำให้ได้รู้จักกับแทรกเตอร์อเนกประสงค์ซีรีย์ 5E, 6B และ 6M ที่ผลิตจากโรงงานมาตรฐานระดับสากล ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและการออกแบบที่คำนึงถึงการใช้สอยของผู้ใช้งานเป็นหลักในการสร้างมาตรฐานใหม่ด้านสมรรถนะการใช้งานและประสิทธิภาพการผลิต พร้อมห้องโดยสารแบบเปิดและปิดที่ออกแบบมาให้เหมาะแก่การใช้งานตามความเหมาะสม รวมไปถึงคันบังคับและควบคุม ตลอจนคันเกียร์ที่ถูกวางตำแหน่งได้อย่างเหมาะสมและสะดวกสบายในการใช้งาน

 • ห้องโดยสารกว้างข้าง ไม่ทำให้รู้สึกอึดอัดทั้งแบบ Open – Air หรือแบบห้องโดยสารแบบปิด พร้อมด้วยระบบเทคโนโลยีที่จาก จอห์น เดียร์ ที่ใส่ให้มาแบบไม่กัก เพราะเราอยากให้การทำงานของคุณสนุกมากขึ้น
 • อากาศร้อน หรือฝนจะตกแค่ไหนก็เอาอยู่ ด้วยห้องโดยสารที่มีหลังคากำบัง หรือแบบห้องโดยสารแบบปิด ที่ทำให้การทำงานขณะสะดวกสบายไม่สนแม้อากาศภายนอกจะร้อนแค่ไหน หรือแม้แต่ฝนที่ตกลงมาอย่างไม่เป็นใจก็สาารถก้าวผ่านไปได้อย่างเต็มความสามารถ
 • เข็มขัดนิรภัย จะดีกว่าไหมถ้าได้ทำงานบนความปลอดภัย เพราะในโลกแห่งควมเป็นจริงแล้ว เราไม่สามารถควบคุมเหตุการณ์ไม่คาดคิดได้เลย ฉะนั้นการทำงานบนความปลอดภัยเป็นสิ่งที่ผู้ใช้งานควรคำนึงถึงเป็นลำดับต้นๆ safety first!
 • กระจกหน้าบานใหญ่ ทัศนวิสัยในการมองเห็นดียิ่งขึ้น ด้วยห้องโดยสารแบบ Open – Air หรือแบบห้องโดยสารแบบปิดที่ห้อมล้อมไปด้วยกระจกบานใหญ่แบบ 360 องศา ทำให้มองเห็นได้อย่างครอบคลุมทุกทิศทาง
 • รองรับน้ำหนักอุปกรณ์ต่อพ่วงได้ดี ด้วยการออกแบบที่ได้รับการรองรับจากวิศวกรระดับโลก ทำให้ระบบช่วงล่างของแทรกเตอร์มีจุดศูนย์ถ่วงที่ดี สามารถรองรับน้ำหนักของอุปกรณ์ต่อพ่วงที่สามารถรับไหวตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ โดยไม่ส่งผลให้รถโยกเยกหรือเสียสมดุลแม้แต่น้อยนิด
 • อำนวยความสะดวกสบายด้วย ช่องเก็บของรอบห้องโดยสาร สามารถเก็บเอกสารต่างๆ หรือวางแก้วน้ำได้อย่างเป็นอิสระ ปลอดภัยกว่าด้วยช่องเก็บเอกสารแบบมีตัวล็อค ลับแค่ไหนก็ไม่รั่วไหล

จึงเห็นได้ว่าการใช้รถแทรกเตอร์และเครื่องทุ่นแรงทางในการทำนาจึงมีความจำเป็นอย่างมาก จากการเพิ่มของจำนวนประชากรที่ทำให้ความต้องการอาหารและผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น หากยังคงใช้วิธีการทำนาแบบเดิมที่อาศัยแรงงานจากคนและสัตว์ จะทำให้การทำเกษตรกรรมเกิดความการล่าช้าเนื่องด้วยมีข้อจำกัดในการใช้งาน อันอาจส่งผลกระทบต่อฤดูกาลเพาะปลูกและได้ปริมาณผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค ดังนั้น หากท่านกำลังมองหารถแทรกเตอร์อเนกประสงค์ที่มีคุณภาพน่าเชื่อถือและมีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์  พร้อมคุณสมบัติการใช้งานที่สะดวกสบาย ใช้งานง่ายและสมรรถนะที่ดีเยี่ยมตอบโจทย์ตามการใช้งานของแต่ละประเภท ไม่ว่าจะเป็นงานหนักหรืองานเบา แทรกเตอร์ของ จอห์น เดียร์ ถือเป็นตัวเลือกที่ดีได้อย่างคุ้มค่าและน่าลงทุนอย่างแน่นอน