John Deere RMA

“ยกคล่องตัว น้ำหนักเยอะก็ยกขึ้น แรงม้าดี เปิดหน้าดินได้ลึก อะไหล่ใช้ได้นาน”

คุณอภินันท์ มาดินดำ

จอห์น เดียร์ รุ่น 6110B 

เกษกรไร่อ้อย
อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ