John Deere RMA

“คุ้มค่า ประหยัด ได้งานมากกว่า ไม่มีปัญหาจุกจิกกวนใจ แม้งาน 600 – 700 ไร่ ก็หมดห่วงครับ”

คุณวิมล โกฎิสูงเนิน

จอห์น เดียร์ รุ่น 6095B 

เกษกรไร่อ้อย
อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา