John Deere RMA

“ประทับใจเรื่องการส่งกำลัง

ระบบเกียร์เป็นระบบไฟฟ้า คล่องตัว ไวขึ้น ใช้งานดี ช่วงจังหวะเลี้ยวกว้างขึ้น น้ำหนักรถเยอะช่วยทำงานลากของหนัก ล้อไม่ฟรี”

คุณศักดิ์ดา ภูฆัง

จอห์น เดียร์ รุ่น 6110B

เกษตกรไร่อ้อย
อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี