John Deere RMA

“แม้จะปั่น ดัน หรือไถ

ไม่ว่าจะหนักแค่ไหน ก็แรงดีไม่ตก ช่วยให้ได้ผลผลิตเยอะจริง ๆ”

คุณธนกฤต แก้วเขียว

จอห์น เดียร์ รุ่น 5050D

เกษตกรไร่ข้าวโพด และนาข้าว
อ.เวียงสา จ.น่าน